Kada jedna umjetnica naniže čak trideset i pet samostalnih izložbi u nepunih desetak godina onda je to pouzdan znak da je na pravom putu, da je slikarstvo postalo ne samo izraz njezine individualnosti već i kreativne mašte koja se nije uklopila u aktualne...